Riskienhallinta

Turvallisuus voidaan käsittää tilana, jossa uhkat ja riskit ovat hallinnassa. Riski tarkoittaa käytännössä vahingon mahdollisuutta. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten aiheuttamia, ja siitä syystä niihin voidaan varautua ja niiltä voidaan suojautua.

Mikäli riskejä ei ole tunnistettu, tai niihin ei ole varauduttu, ne pääsevät yllättämään. Pienetkin häiriöt voivat käynnistää tapahtumaketjun, joka uhkaa koko yrityksen tai yksilön toimintaa.

Autamme tunnistamaan riskit sinulle tärkeissä asioissa.

Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä siten, että käytettävissä olevilla resursseille pystytään hankkimaan laadultaan ja kustannuksiltaan parhaita tuotteita ja palveluita.

Hankintalain tarkoituksena on myös turvata kaikille tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa.

Hankintayksiköt

Avustamme hankintayksikköjä hankintaprosessiin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä, kerromme palvelustamme lisää.

Tarjoajat

Julkiset hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Autamme yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä, kerromme palvelustamme lisää.