Etsiväpalvelu

Joskus saattaa tulla eteen tilanne, missä riskienhallinta on pettänyt. Silloin täytyy selvittää, miten haitallinen tapahtuma on päässyt syntymään. Näissä tilanteissa tarjoamme etsiväpalvelua käyttöösi. Selvitämme puolestasi asiat, mitkä ovat johtaneet epäedulliseen tai haitalliseen tapahtumaan.

Toimeksianto voi sisältää esimerkiksi:

  • Sopimusrikkomukset tai niiden valvonta.
  • Luotettavuusselvitykset
  • Sisäinen hävikki
  • Tekninen valvonta
  • Rikollisen toiminnan paljastaminen
  • Tai jokin muu asia, joka on aiheuttanut liiketoiminnan häiriön.

Etsiväpalvelu on käytettävissä ainoastaan yrityksille.

Sisäinen valvonta
Kirjanpito
Rikosten paljastaminen
Epärehellisyys

Toimeksiannot ovat usein sellaisia, että kysymyksessä on vasta epäilys epärehellisestä toiminnasta. Meitä koskettavat salassapitoon liittyvät säädökset ja noudatamme niitä hyvin tarkasti. Meitä koskettavat myös rikoslaissa mainitut asiat. Emme ota vastaan toimeksiantoja, mitkä ovat ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa.