Hankinnat

Ulkopuolinen asiantuntija

Pystymme toimimaan hankinnoissa ulkopuolisena asiantuntijana. Ulkopuolisena tahon on tarkoitus varmistaa, että palvelu ja tuotteet sopivat käyttötarkoitukseen ja vastaavat sitä mitä hankintasopimukseen on merkitty.

Hankintojen suunnittelu ja kilpailutus

Tarjoamme käyttöösi ulkopuolisen tahon kartoittamaan ja suunnittelemaan erilaisten teknisten turvajärjestelmien hankintaprosessin. Suunnittelemme käyttötarkoitukseen soveltuvan järjestelmän siten, että järjestelmä on lakien ja asetusten mukainen. Suoritamme tarvittaessa järjestelmän kilpailutuksen ja esittelemme tarjolla olevat vaihtoehdot asiakkaalle.

Sopimusvalvonta

Suoritamme sopimusehtojen valvonnan kertaluonteisesti, tai sopimuskauden voimassaolon aikana. Sopimusvalvonnan tarkoitus on varmistaa, että turvateknisiä järjestelmiä hankkivat tahot saavat käyttöönsä hankintasopimukseen merkityn ja kohteeseen soveltuvan järjestelmän.

Huolellinen suunnittelu

Hankintaprosessi

Hankinnoissa noudatetaan yleensä hankintaprosessin yleisesti tunnistettuja metodeja. Turvatekniikan osalta hankintaprosessissa kannattaa kiinnittää huomiota huolelliseen suunnitteluun. Laitteiden toimintaperiaate ja niiden ominaisuudet on tunnettava, että asennettu laitteisto täyttää halutut kriteerit. Tämä asia korostaa turvatekniikan hankinnoissa suunnittelun merkitystä.