Turvallisuuskonsultointi

Turvallisuuskonsultointi on työtä organisaation häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi. Turvallisuuskonsultoinnin tarkoitus on löytää, ja tiedostaa organisaation toimintaan kohdistuvia uhkia. Ainoastaan tiedostettuja uhkia voidaan hallita ja niistä aiheutuvia seurauksia minimoida.

Riskit hallintaan

Turvallisuudessa keskeistä on erilaisten riskien tunnistaminen ja niiden hallinta. Pääosan käytännön turvallisuustyöstä tulee olla etupainotteista ja sen tulee keskittyä ennalta ehkäisevään toimintaan. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja pitää riskit sellaisissa rajoissa, ettei yksityisen henkilön, tai organisaation toiminta ole uhattuna.

Turvatekniset järjestelmät ovat tehokas keino hallita lyhyen aikavälin riskejä. Lähtötietojen ja riskikartoituksen perusteella voidaan valita näihin olosuhteisiin parhaiten soveltuvat suojautumistavat. Valittu suojaustoimenpide tulee perustua riskiarvioon ja sen tulee vastata hyväksyttävää tasoa.

Turvatekniikan suunnittelu

Suoritamme puolestasi riskikartoituksen, ja suunnittelemme kohteeseen parhaiten soveltuvan suojautumistavan. Huolehdimme siitä, että hankittava järjestelmä on kohteeseen soveltuva, eikä järjestelmällä syyllistytä rikokseen. Laatimamme suunnitelman perusteella pystytään arvioimaan valmiin järjestelmän kustannukset, tai sitä pystytään käyttämään hankedokumenttina esimerkiksi järjestelmän kilpailutuksessa.

Kameravalvontajärjestelmän suunnittelu

Olemme tutkineet kameravalvontajärjestelmiä kokonaisuutena. Nykyaikaiset kameravalvontajärjestelmät ovat isoja kokonaisuuksia ja jokaisen osa-alueen tulee olla huomioitu jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa. Ainoastaan huolellisella suunnittelulla pystytään varmistamaan, että valmis järjestelmä kykenee tuottamaan riittävän laadukasta materiaalia asiakkaan tarpeisiin.

Suunnittelussa noudatamme Finanssiala ry:n ohjeita.

Safetion Oy

Yrityksessä on 20 vuoden kokemus turvallisuusalalta. Kokemuksemme on sekä julkiselta, että yksityiseltä turvallisuusalalta. Perustamme kaikki esittämämme näkemykset käytännössä todettuihin asioihin, tai tutkimustietoon.