Turvatekniikan suunnittelu

Turvatekniikan hankintaan liittyy olennaisesti asennettavan järjestelmän valinta ja huolellinen suunnittelu.

Turvatekniikan suunnittelu on yksi tärkeä osa laitteita hankittaessa, ja niitä asennettaessa. Asennettavaan kohteeseen tulee valita oikeanlaiset laitteet, että niistä saatava tieto on sellaista, mitä pystytään tarvittaessa hyödyntämään esimerkiksi vastuukysymyksiä selvitettäessä. Varsinkin omaisuusrikokset ovat asianomistajarikoksia, jolloin rikoksen kohteeksi joutuneella on näyttövelvoite. Teknisten turvallisuusratkaisujen avulla voidaan todentaa tapahtuneet teot sekä niiden aiheuttajat. Tämä edellyttää sitä, että laitteisto on oikein mitoitettu asennettuun kohteeseen.

Rikosten ja erilaisten vahinkojen ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin jo tapahtuneiden vahinkojen selvittäminen. Rikos ja vahingot johtavat aina yrityksen tai yksityisten henkilöiden kannalta negatiivisiin seurauksiin.

Suunnittelemme sinulle asennettavan järjestelmän, ja suoritamme halutessasi kilpailutuksen hyväksytyn suunnitelman pohjalta.